VIJESTI

MHE Petrovići (OLOVO)

 

09.05.2022 12:14
Slika
 
U Olovu, tačnije u mjestu Petrovići naša ekipa radi na izgradnji mala hidroelektrane.Trenutno se vrši iskop hidrotehničkog tunela prečnika 3.20m i dužine 396m.Način iskopa je miniranje.Pored tunela radimo objekat koji će služiti kao strojara odnosno mašinski dio sa dvije horizontalne turbine.Također vršimo i pripremu vodozahvata na ulaznom dijelu portala tunela, ovaj dio će usmjeravati vodu u tunel koja zatim ide u mašinski dio gdje pokreće turbine.
0 0