VIJESTI

Izgradnja autoputa koridor Vc Dionica Medakovo -Ozimice

 

20.03.2024 09:37
Slika
 
 
Dionica autoputa na koridoru Vc koja prolazi kroz naselja Medakovo - Ozimice dužine od 8 km trase.
Novi izazov za našu firmu za koji smo i više nego spremni.
Na ovom dijelu trase predviđeni su brojni građevinski objekti koji će služiti za premošćavanje trase preko kritičnih dijelova kao i povezivanje lokalnog stanovništva sa jedne i druge strane te regulaciju korita postojećih rijeka Tešanjka i Tebačka.
Objekti :
Most M4- Sistem naguravanja
Potputnjaci
PP1 početak trase veza lokalne ceste 1 ispod trase autoputa
PP2 veze lokalne ceste 2 ispod trase autoputa
PP3 veze lokalne ceste 4 ispod trase autoputa
PP4 veze lokalne ceste 6 ispod trase autoputa
PP5 veze lokalne ceste 7 ispod trase autoputa
PP6 veze lokalne ceste 9 ispod trase autoputa
Hidrotehnički objekti:
HO7 regulacija korita ispod trase kod P141
HO8 regulacija korita ispod trase kod P171
HO9 regulacija korita ispod trase kod P189
Pločasti propusti duž trase.
Na trasi je angažiran veliki broj radne snage za izgradnju objekata na trasi.Tu je i mehanizacija za iskop i odvoz iskopanog materijala, te ugradnju kamenog materijala iz lokalnog kamenoloma koji je firma “Bossil” zakupila na period izvođenja radova na trasi.
Projektom predviđen rok za završetak radova je April 2026 godine.
 
0 0