VIJESTI

Koridor 5C/Most Raštelica

 

11.11.2021 10:10
Slika
 
Dinamika radova na mostu Raštelica 1 je zadovoljavajuća. Trenutno se vrši priprema za naguravanje N segmenta lijeve rasponske konstrukcije dok se u isto vrijeme vrše radovi na iskopu temelja stubova S11 i S12 takođe lijeve rasponske konstrukcije kao i montaža armature i oplate tijela stubova S6, S7 i S8 desne rasponske konstrukcije. Dužina mosta je 518 metara a dosad je sistemom naguravanja nagurano 13 od 25 segmenata lijevog i 4 od 23 segmenta desnog mosta.

Dinamika radova na mostu Raštelica 1 je zadovoljavajuća.
Trenutno se vrši priprema za naguravanje N segmenta lijeve rasponske konstrukcije dok se u isto vrijeme vrše radovi na iskopu temelja stubova S11 i S12 takođe lijeve rasponske konstrukcije kao i montaža armature i oplate tijela stubova S6, S7 i S8 desne rasponske konstrukcije.
Dužina mosta je 518 metara a dosad je sistemom naguravanja nagurano 13 od 25 segmenata lijevog i 4 od 23 segmenta desnog mosta.
0 0