VIJESTI

Završen i posljednji segment mosta Kostajnica

MOST KOSTAJNICA

24.04.2024 15:32
Slika
 
Most Kostajnica se sastoji od dva paralelna mosta dužlne 326 m.Most prelazi preko rijeke Bosne sa devet raspona dużine 30.00 + 7 x 38.0 + 30.00 = 326.00 m. Sastavni je dio autoputa od mosta Rudanka do tunela Putnikovo brdo. Rasponska konstrukcija je projektirana kao kontinuirana, prednapregnuta konstrukcija sandućastog presjeka visine 2,90m, sa kosim rebrima i razponima 30.00 + 7 x 38.0 + 30,00 = 326.00 m. Most Kostajnica (lijevi i desni most) se sastoji od 10 stubova sa razmakom između stubova 30 i 38 m. Most Kostajnica je rađen sistemom postepenog naguravanja, a koji se ogleda u tome što se svi segmenti mosta dužine 19,0 - 21,0 m izvode na jednom mjestu na tzv. "Tehnološkoj stanici", te se u intervalima od cca 10 dana vrši naguravanja segmenta pomoću hidrauličkih presa,te se postupak ponavlja. Za izradu lijevog i desnog mosta utrošeno je:
-armatura.........................1 609 587 kg
-kablovi za prednaprezanje... 217 092 kg
-beton...................................10.338 m³
Ukupna težina jednog naguranog mosta iznosi 8 260 000 kg. 
Još jedan uspješno završen most sistemom postepenog naguravanja.
0 0